Vuolenkosken Metsästysseura ry

Vuolenkosken metsästysseura ry. (VMS) on perustettu vuonna 1960. Metsästysseuran toiminta on paitsi osa metsän ja riistaeläinkannan hoitoa, on se myös kulttuurillisesti ja historiallisesti merkittävää toimintaa; näille alueille Kymenlaaksossa aikoinaan asettuneet ihmiset elivät nimenomaan metsästämällä.

Tänä päivänä metsästyksessä ei ole niinkään kyse elinkeinosta tai elinehdosta, vaikka riistasaalis onkin merkittävä osa suomalaista ruokataloutta. Metsästysseura tarjoaa metsästyksestä ja ammunnasta kiinnostuneille puitteet harrastaa. Harrastuksen lisäksi metsästysseuralla on tärkeä osa viranomaisten suurristavirka-apu (SRVA) organisaatiossa. Metsästysseura on myös osa metsänhoitoa; hirvieläinten metsätaloudelle aiheuttamia vahinkoja voidaan tehokkaasti torjua vain kantojen pitämisellä metsätalouden kestävällä tasolla metsästämällä. Samalla kanta myös on optimaalinen liikenneturvallisuuden kannalta.

Vuolenkosken metsästysseuran toimintaan on aikaisemmin kuulunut myös tanssilavan ylläpito. Tanssilava loppui alueen siirtyessä nykyiseen käyttöön Lossikartanon alueeksi. Tänä päivänä metsästyksen lisäksi tärkeä osa toimintaa on ampumarata. Seuralla on ampumarata, jossa on pienoiskivääri-, kivääri-, ja haulikkoradat. Radoilla voi käydä avoimina harjoitusaikoina ampumassa myös seuran ulkopuoliset ja rataa myös vuokrataan muille käyttäjille.

VMS:n alueella suurin metsästysmuoto, käytetyllä ajalla ja saalilla mitattuna, on hirvenmetsästys. Alueella on hyvä maastot pienriistan metsästykseen. Perinteisten riistalajien lisäksi saaliksi on saatu myös metsäkauriita ja villisikoja. Suurpedoista alueella on vakiintunut ilveskanta. Vesialueet ovat laajat ja vesilintumetsästys on ollut suosittua. Laajentunut loma-asutus tosin pienentää mahdollisuuksia käyttää vesialuetta metsästykseen.

Seuran toiminnasta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä suoraan seuran puheenjohtajaan tai varapuheenjohtajaan.

Yhteystiedot:

Reijo Tick 0400 497 588

Ampumaharjoituskalenteri kesä 2014

https://www.facebook.com/VuolenkoskenMS?fref=ts

Yhteystiedot

Vuolenkosken Metsästysseura ry
Reijo Tick
0400 497 588