Hankesuunnitelma

”Kyläkoulun kasvimaa - Svengi” - Vuolenkosken koulun elintarvikkeiden lähituotantoon ja kestävään kehitykseen perustuva yrittäjyyskasvatushanke.

Koulun toiminnan yhtenä perustekijän on yhteistoiminta kyläyhteisön kanssa. Tarkoitus on antaa lapsille vahva kotiseutuidentiteetti, vahvistaa maaseutuympäristön luontaisen elinkeinorakenteen tuntemusta.

Hanke toteutetaan koulun, kotien, kyläyhteisön ja viljelytyön ja markkinoinnin asiantuntijoiden yhteistyönä koulu- ja kerhotoiminnan puitteissa.

Hanke kestää suunnitelmien mukaan kaksi kasvukautta, päättyen vuoden 2011 loppuun mennessä.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tarkoitus on opetella kestävän kehityksen menetelmiä hyödyntäen tuottamaan puhtaita lähielintarvikkeita omaan käyttöön ja myyntiin.

Tarkoitus on opettaa koululaisille menetelmä, teoreettinen ja käytännöllinen valmius ja tietämys kasvattaa ja markkinoida puutarhaelintarvikkeita.

Kouluopetuksen osalta aihekokonaisuus toisi teorian käytännön tasolle ainakin matematiikan, biologian, ympäristötiedon, ja äidinkielen opetuksessa.

Parhaimmillaan hanke antaa perustan luoda työtä, työpaikkoja ja avata markkinoita kestävään lähituotantoon perustuvalle elintarviketuotannolle. Tätä kautta hanke vahvistaa maaseudun elinvoimaisuutta.

Koululaiset saavat todelliseen tuotantoprosessiin pohjautuvaa yrittäjyyskasvatusta.

Hankesuunnitelman käytännön vaiheet:

 • Hanke käynnistyy ja se saatetaan yleiseen tietoisuuteen.
  • Tieto hankkeesta sitouttaa ja motivoi siihen osallistuvia tahoja.
  • Hanke saa osallistuvien tahojen kannalta myönteistäjulkisuutta.
 • Perustetaan tuotantoyksikkö, kasvimaa, ja tuotannollinen viljelytoiminta aloitetaan.
 • Viljellään kestävän kehityksen periaatteella kasvimaaelintarvikkeita.
 • Käytännön viljelytyön oppimisen myötä sidotaan toiminta teoriatavoitteisiin: biologiaan, matematiikkaan, tiedottamisen osalta äidinkieleen, kuvaamataitoon ja tietotekniikan hyväksikäyttöön.
 • Kestävän lähituotannon periaatteet opetellaan käytännössä ja teorian kannalta.
 • Hanke saa osallistuvien tahojen kannalta myönteistä julkisuutta.
 • Elintarvikkeita tuotetaan koulun käyttöön ja myyntiin.
 • Tuotannosta saadaan tulosta, rahallista voittoa.
 • Kestävän lähituotannon periaatteet opetellaan käytännössä ja teorian kannalta.
 • Kaupallisen toiminnan lainalaisuudet toteutuvat hankkeen edetessä.
 • Satoa käsitellään ja markkinoidaan.
 • Hanketta tarkastellaan satokausittain.

Hanketiedotus

Tiedottamista harjoitetaan ja harjoitellaan hankkeen edistymisen kaikissa vaiheissa. Tavoitteena on myönteisen julkisuuskuvan vahvistuminen kaikille osallistuville tahoille ja elintarvikkeiden markkinoinnin harjoitteleminen.

Edistyvästä hankkeesta tiedotetaan erikseen rahoittajille, koulutoimen päätöksentekijöille ja koulun sidosryhmille.

Tiedottaminen on osa yrittäjyyskasvatushanketta.

Resurssit

Hankkeeseen osallistuu Vuolenkosken koulu yhdessä Oma Kylä Vuolenkoski Oy:n ja eri sidosryhmien kanssa.

Koulu huolehtii osaltaan aihepiirin teoriaopetuksesta ja ajankäytön hallinnasta. Koulun tehtävä on vastata kasvatuksellisten ja teoreettistiedollisten tavoitteiden toteutumisesta.

Käytännön viljelytoimia ja markkinointia ohjaavat yhteistyötahojen asiantuntijat. 

Vuolenkosken kyläyhdistys ry

Vuolenkoskentie 1471, 19160 Huutotöyry
puh. 0440 255 044
kylayhdistys@vuolenkoski.fi


Pankkiyhteys:

FI80 5069 1540 0005 80

Tervetuloa tutustumaan uusittuun Kyläkeskukseen ja kyläkauppaan sekä uusiin mutta tuttuihin kyläläis-M-kauppiaisiin tammikuussa 2024.
 
Kyläneuvonta: 044 788 7878
 

Liikuntahallikorttien uusiminen

Areenan kortin voit uusia lähettämällä uusimispyynnön ja nimesi, jolla kortti löytyy järjestelmästä osoitteeseen:

areena@vuolenkoski.fi tai soittamalla numeroon: 044 788 7878

 
Hieroja, jalkahoitaja Minna Kangassalo palvelee Kyläkeskuksella
ajanvaraus p. 040-7411125 soittamalla tai viestillä.
 
Parturi-kampaaja: Uusi parturi-kampaaja aloittaa lähiaikoina
 
Yhteystiedot:
Kyläpiste 044 788 7878
Osoite: Vuolenkoskentie 1471, 19160 Huutotöyry