OmaVerkko-projekti – kylää kehittämässä 

Vuolenkosken kylä on tunnettu paitsi vahvasta talkoohengestä, niin myös halusta kehittää kylää ja sen toimintoja. Kylän monet yhteiset ponnistelut ovat osoittaneet, mihin kaikkeen päämäärätietoinen ja sisukas kehitystyö voi johtaa. Esimerkkeinä muun muassa kevyen liikenteen väylä –hanke vuosilta 1999-2001 ja Omakylä Vuolenkoski Oy:n perustaminen vuonna 2008.

Muutama vuosi takaperin  2010-luvun taitteessa kylällä alettiin haaveilemaan uusista, helposti päivitettävistä Internet-sivuista. Tiedon kasautuminen verkkoon asettaa myös kylätasolla tietynlaisia paineita verkkonäkyvyyden edistämiseksi. Samaan aikaan kylällä kylän tiennäyttäjällä vuosimallia 2014 kyti ajatus kyläläisten laaja-alaisesta kuulemisesta ja keskusteluista yhteisen tiedon, osaamisen ja ideoiden kartuttamiseksi. Näistä tarpeista alkoi vuonna 2011 hahmottumaan Omakylä Vuolenkosken luotsaama OmaVerkko-hanke, joka päästiin polkaisemaan käyntiin toukokuussa 2012, kun Pohjois-Kymen Kasvu ja ELY-keskus näyttivät hankkeelle vihreää valoa.

OmaVerkkoon valikoitui tekijöiksi viiden kylällä varttuneen nuoren aikuisen joukko, joista osa on jo kyläalueen paluumuuttajia. Anna Finskas, Paula Holmström, Kaisa Pethman, Ville Pisto ja Johanna Salonen pääsivät suunnittelemaan yhdessä projektijohtajaksi valikoituneen Erkki Lumivirran kanssa tulevan parin vuoden kulkua. Erkki on kyläalueen vapaa-ajanasukas, jonka pitkä työura IBM:llä projektijohtajana ja ammattitaito, loivat hyvät edellytykset projektin haku- ja käynnistysvaiheelle hankkeen saamiseksi kylälle.

Kesän 2012 kynnyksellä OmaVerkko-ryhmä lähti luomaan tavoitteita seuraavalle kahdelle vuodelle.  Selvää oli, että kaikki kylän vakituiset asukkaat, seurat ja yrittäjät tultaisiin jututtamaan kasvokkain käytävissä kehityskeskusteluissa yhteisen tiedon ja osaamisen kartuttamiseksi.  Ryhmä laati jokaiselle joukolle oman haastattelurunkopohjan, jota hyödynnettiin teemahaastattelun pohjana yksilöllisissä juttutuokioissa. Kaikki ryhmän asettamat tavoitteet lähti niin sanotusti ruohonjuuri tasolta. Projektin tavoitteista keskusteltiin yhdessä mm. Omakylä Vuolenkosken hallituksen kanssa, jonka jälkeen hankkeelle yhteisesti asetettuihin tavoitteisiin sitouduttiin. Nuorten vapaus toteuttaa ja viedä hanketta hyväksi katsottuun suuntaan on kerryttänyt vastuuta, jota OmaVerkko-ryhmä on ollut valmis kantamaan.

Kesän 2012 aikana päästiin jututtamaan mittava joukko alueen talouskunnista, senioreista, seuroista ja yrittäjistä. Peräti 68 yrittäjää 70 tuli jututetuksi kesän 2012 aikana. Muiden kanssa juttutuokioita jatkettiin aina kevääseen 2013 saakka. OmaVerkko-projekti päättyy lokakuussa 2014. Yrittäjien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella on julkaistu Lähdetään Yrittämään!  -raportti, johon on koottu kattavasti keskusteluissa esiin tulleet yrittäjyyden teemat ja osa-alueet. Syyskuun aikana julkaistaan talouskuntien loppuraportti, jossa ovat mukana myös senioreiden ja seurojen kanssa käytyjen keskustelujen yhteenvedot.

Vaikka raportit ovat hankkeessa merkittävä osa, ei kirjallisia tuotoksia ole työstetty itsetarkoituksena, vaan niiden tehtävä on ennen kaikkea palvella kyläyhteisöä ja myöhempää kehitystoimintaa. Tästä hyvä osoitus on se, että ryhmälle on ollut alusta saakka tärkeää se, että projektin aikana niitä hyviä juttuja ja ideoita voitaisiin toteuttaa jo heti käytännössä. Näin myös on tapahtunut. Etenkin talouskuntien juttutuokioissa oli erilaisia toiveita, ajatuksia ja kehittelyjä lasten ja nuorten toiminnan lisäämisestä Vuolenkoskella. Syksyllä 2012 alettiin puuhaamaan ja kartoittamaan Vuolenkosken oman Nuokun eli nuorten iltojen järjestämistä. Nuokku käynnistyikin aloituspalavereiden jälkeen todella vauhdikkaasti aktiivisten kylän vanhempien, Iitin seurakunnan ja kunnan yhteistyönä. Nyt syksyllä 2014 Nuokku avaa jälleen ovensa Vuolenkosken Seuratalolla vanhempien ja nuoriso-ohjaajien valvomina, ja niinpä joka perjantaiset Nuokut voivat alkaa. Samoihin aikoihin syksyllä käynnisteltiin myös Perheiden pysäkkiä, pienten lasten vanhempien ja perheiden yhteistoimintaa Vuolenkosken seurakuntakodilla. Myös Perheiden pysäkki jatkaa jo omaa vireää kulkuaan. Toimikunta järjesti juuri elokuussa 2014 Kirppujen kirppiksen, jossa lasten vaatteet ja tavarat vaihtoivat omistajaa tuo tullessas – vie mennessäs –periaatteella.

Yrittäjien yhteisön ja keskinäisen vuorovaikutuksen lisäämiseksi järjestettiin ensimmäiset yrittäjien aamukahvit Kyläpisteellä kesällä 2012. Tänä päivänä aamukahvit jatkuvat koko kylän aamukahveina joka torstai kylän yrittäjän, Maarit Harjun, vetäminä. Seurojen jo ennestään hyvää yhteistyötä ajateltiin kehittää kokeilemalla seurapalaverin järjestämistä, jonka tarkoituksena on saattaa kaikki kyläalueen n. 15 seuran toimijat yhteen. Seurapalavereilla voidaan välttää päällekkäiset tapahtumasuunnitelmat, kehitellä yhteisiä tempauksia ja edistää kyläalueen seuratoiminnan näkyvyyttä ja toimintoja. Seurapalaveri on vakiintunut kylän seurojen toimintamuodoksi ja sen koolle kutsumisesta ja järjestämisestä vastaa nykyisin Vuolenkosken kyläyhdistys ry.

Kaikki OmaVerkko-projektin aikana järjestetyt ja käynnistyneet tempaukset, toiminnat ja tapahtumat pohjaavat vahvaan kyläyhteisön tukeen. Asioita on tehty seurojen ja kyläläisten kanssa yhdessä tuumin. Ryhmän annettua oma panoksensa uusien toimintatapojen järjestämiseksi ja edistämiseksi, on seuratoimijoiden ja yhteistyötahojen ollut helpompaa lähteä mukaan kehittämään yhteistä hyvää juttua.

Vuolenkosken Virran eli uuden nettiportaalin synnyttäminen on ollut yksi OmaVerkko-projektin keskeisimpiä tavoitteita ja saavutettuja päämääriä. Kesällä 2013 avattiin uudet vuolenkoski.fi –sivut, joita tällä hetkellä ylläpitää n. 15 hengen talkoojoukko kyläläisiä. Pohjia alettiin työstää työpajojen ja määrittelyjen muodossa projektin toimesta jo syksyllä 2012, keväällä 2013 tuotettiin alustava sisältö ja kesäkuun lopulla 2013 juhlittiin Virran avajaisia. Virta on kyläläisten aktiivinen tietokanava niin kylän sisäiseen kuin ulkoiseen tiedottamiseen. Sen alle on koottu kylän yrittäjistä yrittäjäesittelyt tuomaan esille kylän laajaa elinkeinotoimintaa ja palvelun tuottajien joukkoa. Samoin kaikki kyläalueen seurat ja osuuskunnat on esitelty Virrassa. Nykyinen ylläpitäjien joukko vastaa Virran kehittämisestä ja päivittämisestä. Virta on saanut paljon kehuja ja huomiota ulkopuolisilta kunnilta ja muilta toimijoilta. Kylän asukaslukuun suhteutettuna sivusto on todella kattava ja kylän eloisaa elämää esiintuova kokonaisuus.

OmaVerkko-projekti on kokonaisvaltainen kylän kehittämisprojekti, jonka aikana on saatu vietyä maaliin monia aiemmin esillä olleita ideoita ja toimintoja. Kuluneen kahden vuoden aikana on harpattu suuri askel eteenpäin niin verkossa kuin monissa muissakin käytännön toimissa. Vuolenkosken kyläyhteisö on tarjonnut turvallisen ja avoimen ilmapiirin uusien toimintatapojen kokeiluun ja hyödyntämiseen kylän kehittämiseksi.  

 

Laajamittainen yhteenveto kylän kotitalouksien, seurojen ja senioreiden haastatteluista julkaistaan näillä sivuilla lähipäivinä!

OmaVerkko_loppuraportti_kotitaloudet_seniorit_ja_seurat_28.10.2014.pdf

Vuolenkosken kyläyhdistys ry

Vuolenkoskentie 1471, 19160 Huutotöyry
puh. 0440 255 044
kylayhdistys@vuolenkoski.fi


Pankkiyhteys:

FI80 5069 1540 0005 80

Tervetuloa tutustumaan uusittuun Kyläkeskukseen ja kyläkauppaan sekä uusiin mutta tuttuihin kyläläis-M-kauppiaisiin tammikuussa 2024.
 
Kyläneuvonta: 044 788 7878
 

Liikuntahallikorttien uusiminen

Areenan kortin voit uusia lähettämällä uusimispyynnön ja nimesi, jolla kortti löytyy järjestelmästä osoitteeseen:

areena@vuolenkoski.fi tai soittamalla numeroon: 044 788 7878

 
Hieroja, jalkahoitaja Minna Kangassalo palvelee Kyläkeskuksella
ajanvaraus p. 040-7411125 soittamalla tai viestillä.
 
Parturi-kampaaja: Uusi parturi-kampaaja aloittaa lähiaikoina
 
Yhteystiedot:
Kyläpiste 044 788 7878
Osoite: Vuolenkoskentie 1471, 19160 Huutotöyry