Vuolenkosken vesiosuuskunta VVOK

Vuolenkosken nauhamainen kylätaajama sijaitsee pääosin I-luokan pohjavesialueella. Vuolenkosken vesiosuuskunnan toimin on saatettu pohjavesialueen kiinteistöjen jätevedet olemassa olevaan keskitettyyn puhdistamoon Nastolaan.

Vesiosuuskunta tulee huolehtimaan Huutotöyryn asemakaava-alueen ulkopuolelle jäävien kylätaajaman alueiden viemäröinnistä siten, että pääpaino tulee olemaan pohjavesialueella ja siirtoviemärin varressa.

Iitin Vesihuolto Oy huolehtii kaava-alueen kunnallistekniikasta, kuten muuallakin Iitin kunnan alueella, lisäksi se vastaa vesijohtoverkosta Vuolenkosken toiminta-alueellaan. Muilta osin osuuskunnalla on valmiudet myös puhtaan veden toimittamiseen asiakkailleen mahdollisuuksien mukaan, kuitenkin aina vain jätevesiviemäreiden yhteydessä.

V. 2023 on suunnitteilla uuden verkostohaaran rakentaminen Piilahden suunnalle.

Yhteystiedot:

Puhelin 040-5600964

Hallituksen jäsenet:

Janne Herkama pj., Jani Kangas, Mikko Purho ja Jukka Kemppinen

Yhteystiedot


Janne Herkama puh: 040-5600964, sähköposti: janne@herkama.com
Vuolenkoskentie 1471
19160 Huutotöyry
040-5600964