Tolppalan tila

Jari Holmström viljelee kotitilaansa Tolppalaa. Tolppalan tilaa ovat aiemmin viljelleet Jarin vanhemmat ja isovan-hemmat. Vuonna 1993 hänestä tuli tilan isäntä ja tila on keskittynyt lähinnä vilja- ja öljykasvien viljelyyn. Tämän lisäksi metsänhoitoa harrastetaan myös omatoimisesti, niin paljon kuin se ajankäytöllisesti on mahdollista.

Oman viljelyn lisäksi tilalla tarjotaan sopimuksen mukaan myös viljankuivauspalveluita tehokkaalla 348 hl lämmin-ilmakuivurilla, myös viljan varastointipalveluita tarvittaessa voidaan järjestää.

Jarin päätoimet ovat teollisuudessa tuotannon ja tehdas-palvelun johtotehtävissä. Maa- ja metsätalous on hänelle ja koko perheelle muodostunut enemmänkin elämänta-vaksi, joka luo osaltaan monimuotoisuutta ja ulottuvuuksia koko perheen asumiseen maaseutuympäristössä.

Jarin perheeseen kuuluu vaimo Meini sekä lapset Adele ja Daniel.

Yhteystiedot

Tolppalan tila
Jari Holmström
Kalaksuentie 2 19160 Huutotöyry
0400-265280