Vuolenkosken vesiosuuskunta VVOK

Vuolenkosken nauhamainen kylätaajama sijaitsee pääosin I-luokan pohjavesialueella. Nyt kaava-alueen kunnallistekniikan toteuttamiseksi Kaakkois-Suomen ja Hämeen ELY-keskuksien, sekä Iitin ja Nastolan kuntien suunnitteleman siirtoviemäri- ja -vesijohtohankkeen rakentamisen valmistuttua käynnistyi myös osuuskunnan toiminta. Osuuskunnan toimin on saatettu pohjavesialueen kiinteistöjen jätevedet olemassaolevaan keskitettyyn puhdistamoon Nastolaan.

Vesiosuuskunta tulee huolehtimaan asemakaava-alueen ulkopuolelle jäävien kylätaajaman alueiden viemäröinnistä siten, että pääpaino tulee olemaan pohjavesialueella ja siirtoviemärin varressa.

Kausalan Lämpö Oy huolehtii kaava-alueen kunnallistekniikasta, kuten muuallakin Iitin kunnan alueella, lisäksi se vastaa vesijohtoverkosta Vuolenkosken toiminta-alueellaan kts. kartta. Muilta osin osuuskunta tulee varautumaan myös puhtaan veden toimittamiseen asiakkailleen mahdollisuuksien mukaan, kuitenkin aina vain jätevesiviemäreiden yhteydessä.

Lopulliset rakentamispäätökset tehtiin osuuskunnan kokouksessa kiinteistönomistajien kiinnostuksen mukaan. Nyt toteutetulle hankkeelle on ELY-keskuksesta saatu 40% julkinen tuki tarkoittaa samansuuruista alennusta liittymähintaan, mutta vain tässä jo toteutuneessa hankevaiheessa. Putkireitin varrella olevia kiinteistöjä voidaan vielä ottaa mukaan sopimuksen mukaan.

Yhteystiedot:

Puhelin 044-35 55 055

Hallituksen jäsenet:

Mikko Purho, Kalle Kömmistö, Hannu Herkama, ja Jani Kangas

Yhteystiedot


Mikko Purho 0500-350 022, mikko.purho@vuolenkoski.fi
Vuolenkoskentie 1319
19160 Huutotöyry
044-3555 055